El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
 
 
 

 
 

NORMES DE GESTIÓ

PAGAMENT DE MATRÍCULA/INSCRIPCIÓ I ASSEGURANÇA es farà efectiu anualment mitjançant la corresponent liquidació emesa pel Servei d'Esports.

RECAPTACIÓ DEL PREU PÚBLIC: es realitzarà mitjançant la corresponent liquidació emesa pel Servei d'Esports de i es realitzarà el pagament mitjançant les entitats bancàries col·laboradores. En el cas de que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5%, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent. Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i perdent els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent de les quantitats pendents.

NO ES REALITZI PER CAUSES IMPUTABLES A L'ADMINISTRACIÓ: els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

BAIXA A PETICIÓ PER L'USUARI: per motius aliens a l’Ajuntament d'Inca, l’usuari inscrit es volgués donar de baixa, no tindrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat de que la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat notificada 5 DIES HÀBILS abans de l’inici de l’activitat. Les devolucions es tramitaran prèvia sol·licitud de la persona interessada

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i es gestionaran per l’Ajuntament d'Inca, domiciliada a Plaça Espanya, 1 07300 INCA i amb CIF P0702700F. Les seves dades personals proporcionades només s’utilitzaran amb la finalitat d’optimitzar els serveis que contracti i agilitzar la seva gestió, així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis, llevat manifestació en contra. Aquesta finalitat és la base jurídica del tractament de les dades d’acord amb el que estableix l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament i alhora és la garantia d’un millor servei.


 

Signat pel Client, llegit i conforme amb els paràgrafs anteriors.

Data dia/mes/any

* camps obligatoris
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]